Sakramenty

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Parafia / Sakramenty

Dokumenty i formalności związane z udzielaniem sakramentów
i innych posług

 

Chrzest

Informujemy, że w związku z wprowadzenie europejskich przepisów Ochrony Danych Osobowych RODO, zmienia się sposób wydawania dokumentów parafialnych. Wszelkie zaświadczenia, metryki i dokumenty mogą otrzymać tylko osoby, których dokumenty bezpośrednio dotyczą. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu zaświadczenia mogą otrzymać tylko rodzice i opiekunowie prawni. Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie upoważnienia.

 1. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
  • metrykę urodzenia dziecka z USC
  • dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek
  • jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego
 2. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.

 

Bierzmowanie

 1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 2 lata.
 2. Przygotowanie rozpoczyna się w klasie pierwszej szkoły średniej.
 3. Sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec roku szkolnego w klasie drugiej.
 4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.
 6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
  • systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne
  • systematyczna spowiedź święta
  • kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec)
  • uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych
  • systematyczny udział w katechezie szkolnej; katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata; brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok
  • udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii - w pierwszym roku cztery spotkania, a w drugim roku raz w miesiącu
 7. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

 

Małżeństwo

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby dopełnić wszystkich formalności.
 2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.
 3. Do kancelarii należy przynieść:
  • metryka chrztu ważna jest przez 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią); w tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)
  • dowody osobiste
  • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej
  • świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej
  • trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty te ważne są przez 6 miesięcy (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)
  • gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
  • dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres); świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia
  • w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego
  • w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka
  • w przypadku, gdy oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.

Pogrzeb

Jeżeli zmarły/a był/a naszym parafianinem/parafianką

W kancelarii cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu

W kancelarii parafialnej dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • informacja z cmentarza o terminie pogrzebu
 • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

Jeżeli zmarły/a nie był/a z naszej parafii

Jak wyżej, plus pozwolenie z parafii zmarłego, że może być pochowany przez kapłana z naszej parafii.

Jeżeli rodzina zmarłego ma życzenie, aby pogrzeb odbył się w naszym kościele.

 • wszelkie formalności załatwiane są w kancelari cmentarza i w kancelari parafii 
 • organista jest z naszej parafii

Podczas Mszy św. pogrzebowej zbierane są ofiary, z których są odprawiane Msza św.  od uczestników pogrzebu. Najlepszym darem dla zmarłego jest Msza św. w jego intencji i pełne uczestnictwo we Mszy świętej (czyli z przyjęciem komunii świętej w intencji zmarłego).

 

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej