Historia

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Historia

Historia parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta

 


 

Miłość Chrystusa przynagla nas  (2 Kor 5,14a)

Św. Paweł Apostoł

Historia parafii jest nieodłącznie związana z przybyciem pierwszych Klaretynów do Łodzi a miało to miejsce w 1986 roku, kiedy to do parafii Opatrzności Bożej zostali oddelegowani O. Telesfor Pomianowski CMF i O. Jan Gogolin CMF. Już, bowiem od tego czasu ówczesny Prowincjał O. Stanisław Piórkowski zabiegał o parafię dla Misjonarzy Klaretynów. Po dwóch latach pracy, wyżej wymienieni Ojcowie zostali oddelegowani do pracy w parafii Wniebowzięcia NMP. Z tą parafią Klaretyni byli związani długie lata. Do Łodzi przybywali kolejni Ojcowie. W 1988 O. Zbigniew Las oraz O. Krystian Piechaczek rozpoczęli prace w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej, a w 1989 po przeniesieniu O. Gogolina i O. Telesfora do pracy wśród Polonii we Frankfurcie na ich miejsce przybyli O. Cezary Mich oraz O. Tomasz Książkiewicz.

1 września 1989 roku, to data przybycia do Łodzi pierwszego proboszcza O. Jana Opali (z O. Janem przybył również O. Władysław Halik, który rozpoczął pracę w parafii Miłosierdzia Bożego) i utworzenie wspólnoty, która w tym czasie liczyła siedmiu Ojców.

Starania O. Stanislawa Piórkowskiego zostały uwieńczone sukcesem 2 września 1989 roku, kiedy to odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie O. Jana z Ks. Arcybiskupem Wł. Ziółkiem i wszystkimi księżmi Proboszczami nowo powstających parafii. W diecezji Łódzkiej powołano wówczas do życia 21 parafii, w tym jedną zakonną Misjonarzy Klaretynów. Ks. Arcybiskup przekazał Ojcom Klaretynom dom przy ul. Szczecińskiej, do czasu wybudowania przez nich własnych budynków mieszkalnych.

15 września przybył do Łodzi pierwszy wikariusz O. Eugeniusz Paruzel.

28 września 1989 roku dekretem Biskupa Łódzkiego Władysława Ziółka została erygowana parafia, a 1 października 1989 roku otrzymała osobowość prawną.

Pierwsze Msze św. sprawowane były w Domu Kultury "Lutnia". Kancelaria czynna była u OO. Pasjonistów. Ojcowie mieszkali w domu przy ul. Szczecińskiej.

15 grudnia 1989 roku uzyskano akt prawny własności placu przeznaczonego pod budowę ośrodka duszpasterskiego.

29 kwietnia 1990 roku odbyło się poświęcenie placu i krzyża. Msze św. sprawowane były już pod "wiatą" 

27 października 1991 roku Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek poświęcił kaplicę oraz mieszkania dla ojców. Zaczęła funkcjonować kancelaria parafialna, a Ojcowie przenieśli się z domu przy ul. Szczecinskiej do nowych mieszkań.

Wiosną 1993 roku rozpoczeto budowę światyni.

7 listopada 1993 roku Ks. Arcybiskup dokonał wmurowania aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca św. Jana Pawla II na Lublinku, w mury budującego się kościoła. Architektem Kościoła jest inż. Zenon Nasterski z Wrocławia.

10 września 1995 roku mianowanie nowego proboszcza O. Kazimierza Olesińskiego. Nowy proboszcz kontynuuje budowę świątyni.

24 października 1997 roku Ks. Arcybiskup święci pierwszy dzwon, któremu nadano imię: "Klaretyńskich męczenników z Barbastro".

W 1998 roku świątynia stanęła w surowym stanie.

28 lutego 1999 roku mianowano nowego proboszcza - O. Tomasza Książkiewicza.

Trwają prace wewnątrz kościoła: malowanie, układanie posadzki na balkonach, zostało powiększone prezbiterium.

9 lipca 2000 roku mianowano nowego proboszcza - O. Wojciecha Matułę.

12 kwietnia 2001 roku (Wielki Czwartek) rozpoczęto sprawowanie liturgii w kościele. Do tego czasu została położona posadzka z marmuru w całym kościele, nagłośnienie, elektryka, dodano drzwi wejściowe.

W 2002 roku trwały prace na zewnątrz: układanie kostki brukowej, obłożenie schodów granitem.

Postawiono część ogrodzenia frontowego oraz zamontowano ogrzewanie kościoła.

W dalszym ciągu trwają prace tak wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.

1 października 2004 roku przypadła 15 rocznica istnienia parafii.

24 października 2004 podczas uroczystej sumy odpustowej oddano witraż, który został umieszczony w oknie nad prezbiterium. Witraż jest darem parafian na 15 rocznicę istnienia parafii. Parafia wzbogaciła się także o kamienny ołtarz i ambonę.

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej