Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpoczynku dla Kościoła. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza: krótsza (ok. 8-9 niedziel) trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy Popielcowej (przeżywamy ją obecnie) zaś druga: od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do I Niedzieli Adwentu.

Okres Zwykły oddziela niejako dwa najważniejsze obchody Kościoła: Narodzenie Chrystusa oraz Paschę (Zmartwychwstanie Pańskie). I właśnie czas ten, także przez swoja długość, uczy nas pewnej tęsknoty za ważnymi uroczystościami. 

Ten świat bezładnie poszukuje Boga, nie wiedząc nawet, że On jest.

Conrad Pepler OP

Niedziela
23 Stycznia
Ildefons, Rajmund, Rajmunda
Ewangelia na dziś:
z dnia: 16.01.2022 Ogłoszenia duszpasterskie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Od wtoku 18 stycznia do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jed-ność Chrześcijan. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modli-twy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności – w dzieło ekume-nizmu.

Pielgrzymka

Od 21 - 27 Lipca 2022r. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Me-dugorie. Wstępny koszt pielgrzymki 600 zł + 110 euro. Zapisy w kancelarii lub w zakrystii. Kontakt bezpośredni z O. Zbigniewem Ziętkiem.

Grupa biblijna

Po świąteczno - noworocznej przerwie wznawiamy spotkania grupy biblijnej, naj-bliższe w środę 19 stycznia po Mszy świętej w sali misyjnej, zapraszamy.

więcej


zobacz wszystkie Aktualności
Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpoczynku dla Kościoła. Jest to najdłuższy okres liturgiczny, trwający między 33 a34 niedziel. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza: krótsza (ok. 8-9 niedziel) trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy Popielcowej (przeżywamy ją obecnie)...
więcej
 

Niedziela:
7:00
9:00 – Suma
10:30 – Z udziałem dzieci
12:00 – Z udziałem młodzieży
13:15 – Chrzcielna (II i IV niedziela; VII i VIII nie ma)
18:00


Dni powszednie
7:15, 8:00; (VII i VIII nie ma), (17:00 pogrzebowa I wtorek miesiąca), 18:00

 

czynna w dniach:
poniedziałek – piątek
15:00 - 17:00

sobota
10:00-11:00

Lipiec i sierpień

Pon. Śr. i Pi. od 15:00 do 17:00

w sprawach pilnych
codziennie po Mszy św. porannej i wieczornej w zakrystii.    

tel. 42 655 80 80

Zobacz także
Parafia Płock
Parafia Łódź
Parafia Wrocław
Referat Powołaniowy Misjonarzy Klaretynów
Prowincja Polska Misjonarzy Klaretynów

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej