Ogłoszenia

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Ogłoszenia
z dnia: 16.01.2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Od wtoku 18 stycznia do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jed-ność Chrześcijan. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modli-twy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności – w dzieło ekume-nizmu.

Pielgrzymka

Od 21 - 27 Lipca 2022r. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Me-dugorie. Wstępny koszt pielgrzymki 600 zł + 110 euro. Zapisy w kancelarii lub w zakrystii. Kontakt bezpośredni z O. Zbigniewem Ziętkiem.

Grupa biblijna

Po świąteczno - noworocznej przerwie wznawiamy spotkania grupy biblijnej, naj-bliższe w środę 19 stycznia po Mszy świętej w sali misyjnej, zapraszamy.

Zbiórka

W uroczystość Trzech Króli na misje wyzbieranych zostało 1345 zł. A w zeszłą nie-dzielę na pomoc rodzinie po pożarze zebranych zostało 8250 zł. W imieniu rodziny składamy serdeczne Bóg zapłać

Zmiany

W międzyczasie we wspólnocie Klaretynów i w Parafii, nastąpiły zmiany. O. Euge-niusz, który obecnie przebywa w szpitalu w Łodzi, został przeniesiony, ze względu na stan zdrowia, do Warszawy a na miejsce O. Eugeniusza od tej niedzieli jest obec-ny O. Tadeusz Mrzygłód, który posługiwał jak wychowawca w nowicjacie. O. Euge-niuszowi dziękujemy za Jego posługę, zwłaszcza w konfesjonale i na cmentarzu i życzymy Ojcu zdrowia i opieki Maryi. A Ojcu Tadeuszowi życzymy błogosławień-stwa Bożego na czas pracy w naszej parafii.

Spotkanie

W przyszłą niedzielę 23 stycznia po Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Smart School.

Zmarli parafianie

W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Marian MATECKI l.67, Dariusz CHODA-ŁA l.50, Halina KURYŁEK l.97, Janina WÓJKOWSKA l.89.
Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej